Nieuws

» Terug naar het overzicht

Financieel en inhoudelijk jaarverslag 2013

   Woensdag 08 Januari 2014

Een korte samenvatting van het financiele en inhoudelijke jaarverslag over 2013. Omdat de vrouwenverenigingen grotendeels op eigen benen zijn gaan staan, richt de stichting zich op een geleidelijke afbouw van zowel uitgaven als inkomsten. Bovendien is de geldbuffer in 2013 gedeeltelijk afgebouwd en beschikbaar gemaakt aan de vrouwenverenigingen. Dit beleid zal in 2014 en 2015 worden voortgezet, met als uiteindelijke doel de geldstromen t.b.v. de huidige initiatieven volledig af te sluiten.

De inkomsten in 2013 bedragen €9.618,69 (begroot was €9.698), voornamelijk verkregen van zowel particuliere donaties (€1.420) als van institutionele fondsen (€5.000), plus een overschot van het voorgaande jaar (€2.978).

De uitgaven in 2013 zijn €12.721,55 (begroot was €10.500), hierin begrepen een voorschot van €2.500 voor het koeienproject voor het jaar 2014.

Per einde 2013 is er een positief banksaldo van €5.619,06.

Het overgrote deel van de uitgaven (gemiddeld ca. 95%) komt direct ten goede van de vrouwenverenigingen, met name voor de ondersteuning van school & studiekosten en voor de investeringen in de koeien & varkensprojecten. De overige uitgaven zijn noodzakelijk voor de dekking van onkosten zoals bankkosten, ICT, beheer en administratie. De bestuursleden van de stichting werken uitsluitend op vrijwillige basis en ontvangen geen enkele bezoldigingen of onkostenvergoedingen.

Het structureel investeren in onderwijs (sinds 2004!) is zeer succesvol, vooral voor de kinderen zelf die zich verzekerd weten van een permanent onderwijstraject van basisonderwijs via voortgezet (beroeps-) onderwijs naar universiteit. De vrouwenverenigingen slagen erin in toenemende mate zelf bij te dragen, inmiddels is dat meer dan 75 procent. Dat komt door het gerichte beleid om te investeren in economisch succesvolle projecten. Met steun van de stichting Carpe Diem zijn de vrouwenverenigingen in 2013 gestart met een uniek driejarig durend project: de opbouw van een koeienstapel in Ngororero en een varkensstal in Kamazuru. Met de opbrengsten van die projecten verwachten we dat de verenigingen in 2015 geheel financieel zelfstandig zijn.

Via het contactformulier (zie pagina contact) is het mogelijk de complete jaarverslagen (financieel en inhoudelijk) bij de stichting op te vragen.


Laatste nieuwsHOME
RWANDA & VROUWEN
WAT DOEN WIJ?
WAT IS ER BEREIKT?
DONATEUR WORDEN
CONTACT


Stichting
Vrouwen van Rwanda

ING bank 15 75 843
info@vrouwen-van-rwanda.nl