Wat doet stichting Vrouwen van Rwanda?

De stichting Vrouwen van Rwanda zet zich in voor de vrouwenverenigingen in ‘het dorpje Kamazuru’ (45 leden) en Ngororero (65 leden). Wij investeren in projecten die voor de vrouwen geld opbrengen. Met de opbrengst realiseren de vrouwen activiteiten die ‘ge;ld kosten’, zoals sociale projecten: de crèche, schoolgeldbijdragen, bijlessen, ziekenfonds,m culturele activiteiten.

De ideeën voor alle projecten worden bedacht en uiteindelijk ook uitgevoerd door de vrouwen in Rwanda. Daardoor hebben de projecten veel succes: het zijn plannen die lokaal bedacht zijn door de mensen die er verstand van hebben. Van elke euro die we zo in Nederland inzamelen en naar Rwanda sturen, maken de vrouwen er inmiddels aantoonbaar twee euro van.

Daarnaast betalen we structureel het schoolgeld van alle 500 kinderen. Bij de start van de stichting in 2004 giung vrijwel niemand naar school. In 2007 gingen 500 kinderen naar het lager onderwijs. En inmiddels gaan 100 van hen naar het voortgezet onderwijs en zijn er enkelen al klaar voor de universiteit!

Onze inzet is niet eenmalig, maar ze is structureel. Want de problemen in Rwanda zijn niet van de ene op de andere dag op te lossen. Zoiets vraagt tijd, geduld en een permanente aandacht en steun. 
 

We hebben een directe lijn met Rwanda

De stichting Vrouwen van Rwanda heeft een directe lijn met de Rwandese vereniging. Eén van onze leden praat immers letterlijk dezelfde taal. Zo komt het geld dat wij vergaren direct ten goede aan één van de concrete plannen en doelen van de vereniging. Daardoor zijn we ook van week tot week op de hoogte van de vorderingen, vragen en het overige wel en wee van de vereniging. Met de inzet van een professionele lokale (Rwandese) begeleidster weten wij én de vereniging zich bovendien verzekerd van goede steun en advies.

 

Onze ‘sponsors’ maken ons werk mogelijk

De stichting Vrouwen van Rwanda heeft in de voorbije jaren steun en geld gekregen van tientallen particulieren, organisaties en stichting.
Waaronder:

Wij van de stichting Vrouwen van Rwanda gaan door met het organiseren van activiteiten, het ontplooien van manifestaties en het ontwikkelen van ideeën. Ons doel is daadkrachtig en direct steun te verlenen aan de vrouwen in Rwanda. Opdat zíj een betere toekomst tegemoet gaan, met een zonnig perspectief en een stevige basis voor hún kinderen.

Wilt u ons daarbij helpen, net zo daadkrachtig en direct als wij dat doen? Bij voorbaat hartelijk dank. Namens de vrouwen in Rwanda! Zie de pagina ' 'Donateur worden'; download het machtigingsformulier (PDF) en stuur het aan ons op.

ANBI gegevens

De stichting Vrouwen van Rwanda staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de belastingdienst onder nummer 814600542. De stichting voldoet aan de voorwaarden omdat op deze site zijn gepubliceerd:

- de naam

- het fiscaal nummer

- de contactgegevens

- de bestuurssamenstelling

- het beleid

- de doelstelling

- de verslaglegging (een samenvatting van het jaarverslag staat op de website - de complete financiele en inhoudelijke verslagen worden op aanvraag - contactpagina - toegestuurd)

- ten aanzien van het beloningsbeleid: alle bestuursleden werken geheel vrijwillig; er worden geen betalingen en/of beloningen verricht aan de bestuursleden en/of andere betrokkenen.
 Aanmelden nieuwsbrief ?

Maandelijks op de hoogte blijven ?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.
HOME
RWANDA & VROUWEN
WAT DOEN WIJ?
WAT IS ER BEREIKT?
DONATEUR WORDEN
CONTACT


Stichting
Vrouwen van Rwanda

ING bank 15 75 843
info@vrouwen-van-rwanda.nl