Wat is er bereikt ?

De stichting Vrouwen van Rwanda investeert rechtstreeks in projecten in Rwanda. Die projecten zijn bedacht door de leden van onze twee partnerverenigingen in Kamazuru en Ngororero. Met veel succes:
Van elke ingezamelde euro wordt door de vrouwen in Rwanda twee euro gemaakt. Omdat we investeren in economische projecten die ontwikkeling brengen en geld opleveren.
In de afgelopen jaren is het volgende gerealiseerd
 

  • Er gaan ruim 500 kinderen naar school: 160 in Kamazuru en ruim 350 in Ngororero. Daarvoor zijn uniformen genaaid, schoolmaterialen aangeschaft en het schoolgeld is voor de komende jaren gegarandeerd. Het ging aanvankelijk om de basisschool, maar inmiddels zijn tientallen kinderen doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs en zelfs de universiteit., Dat is in het Rwandese onderwijssysteem een zeer knappe prestatie is. Op die manier wordt stevig ingezet op een investering in de toekomst! Onze bijdrage is structureel, omdat we vinden dat we kinderen niet in de steek kunnen en mogen laten.
  • Alle families zijn aangesloten bij het ziekenfonds. Dat betekent dat de drempel om gebruik te maken van de gezondheidszorg is opgeheven. Een dringende noodzaak in een land waar de ziekte aids hard om zich heen grijpt. Inmiddels betalen de vrouwen de premie zelf met de opbrengst van hun economische activiteiten!
  • De vrouwenverenigingen hebben beide een eigen winkels die uitstekend draaien. Inmiddels zijn beide winkels uitgebreid met een restaurant annex bar, naaiatelier, drankendepot, een veehouderij en andere activiteiten die mogelijk in de toekomst plaats gaan vinden.
  • In Kamazuru is met eigen geld een crèche gebouwd, met plaats voor 45 kinderen, Dagelijks worden daar bovendien aan 110 kinderen van de basisschool maaltijden verschaft. In Ngrororero is de crèche met steun van NCDO gebouwd en draait inmiddels financieel zelfstandig.
  • In Ngororero is een suikerraffinaderij gebouwd voor de verwerking en verkoop van suikerriet, melasse en bier. De opbrengst gaat naar de crèche.
  • De verenigingen hebben landbouwarealen. Daarop worden landbouwproducten verbouwd die ondermeer in de winkel worden verkocht.
  • Alle vrouwen volgen regelmatig trainingen op het gebied van financiën, bestuur en gezondheidsvoorlichting, in het bijzonder aids-preventie.
  • De verenigingen wordt gecoached door een professionele maatschappelijk werkster. Vanuit Nederland is er intensieve monitoring door de stichting Vrouwen van Rwanda over resultaten, gerealiseerde en geplande activiteiten en voorstellen.Aanmelden nieuwsbrief ?

Maandelijks op de hoogte blijven ?
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.
HOME
RWANDA & VROUWEN
WAT DOEN WIJ?
WAT IS ER BEREIKT?
DONATEUR WORDEN
CONTACT


Stichting
Vrouwen van Rwanda

ING bank 15 75 843
info@vrouwen-van-rwanda.nl